Feeding behavior and possible medicinal plant use in a chimpanzee population in Rubondo Island National Park, Tanzania (2003–2004)

Číslo projektu ..
I. číslo ..
Období 1. 1. 2003 — 31. 12. 2004

Populace šimpanzů žijící na ostrově Rubondo je prozatím jedinou vypuštěnou populaci, která je schopna se dlouhodobě udržet bez přispění člověka. Studium potravního chování šimpanzů na ostrově Rubondo poskytne důležité informace, které budou využity při plánování dalších projektů reintrodukce šimpanzů do volné přírody. V návaznosti na studium potravního chování bude započat výzkum zoofamakognosie zabývající se používáním léčivých rostlin u zvířat. Cílem startovacího projektu je umožnit navrhovatelce provést pilotní studii, která bude sloužit k získání informací a zkušeností nezbytných k  přípravě regulérního dlouhodobějšího projektu, který by mohl být podporován standardním grantem. Projekt bude včleněn do mezinárodního programu Rubondo Island Chimpanzee Development Initiative: Integrating Research and Conservation koordinovaného universitou v Kyotu.