Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb (2021–2025)

Číslo projektu QK21010030
I. číslo G430
Období 1. 1. 2021 — 31. 12. 2025

Cíleno na zdravý chov a kvalitní produkci pstruha duhového s 3 hlavními pilíři: zdravé prostředí, podpořená imunita a screening linií odolných k vybraným nemocem. K determinaci vhodného chovného materiálu a monitoringu patogenů v prostředí, budou aplikovány multi-omics přístupy i klasické genetické postupy. Budou testovány přínosy nanotechnologií, nových preparátů k preventivním i léčebným koupelím a možnosti podpory rezistence ryb aplikací probiotik a imunostimulantů. V experimentálním zařízení budou prováděny řízené challenge a stresové testy. Chovatelům bude vytvořena privátní zóna v e-modulu Zdraví chov pro aplikaci moderního evropského konceptu geneticky kontrolovaného chovu. Bude vytvořen systém monitoringů včasného varování před ohrožujícími faktory a stanoveny kritické body i způsoby jejich eliminace.