Mgr. Jan Mendel Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření molekulární biologie a genetika
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 528
Mendel Jan

Výzkumné směry

 • metody molekulární biologie, taxonomie, fylogeneze a populační biologie,
 • biodiverzita a ochranářská genetika sladkovodních ryb,
 • genetika a šlechtění,
 • molekulárně-biologická detekce zoonotických patogenů, statistické vyhodnocení genetických dat,
 • TTO manager,
 • DNA servis.

Vzdělání

 • 1996-2001: magisterské studium – Masaykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, učitelství biologie a chemie pro střední školy. Diplomová práce: Testy genotoxicity přírodních extraktů sinic a halogenovaných alifatických uhlovodíků na Drosophila melanogaster.
 • 2001-2007: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta MU, Ústav experimentální biologie a Ústav biologie obratlovců, obor: obecná a molekulární genetika). Disertační práce: Využití mitochondriální DNA pro charakterizaci populačních struktur druhů rodů Gobio a Romanogobio.

Zaměstnání

 • 2001-současnost: Ústav biologie obratlovců, v.v.i. – vědecký pracovník.

Bývalí Ph.D. studenti

 • Soňa Stierandová: Molecular biodiversity inventory of selected fish species from families Cyprinidae and Umbridae.
 • Eva Marešová: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře).

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005