Mgr. Jan Mendel Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření molekulární biologie a genetika
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 533
Mendel Jan

Výzkumné směry

  • metody molekulární biologie, taxonomie, fylogeneze a populační biologie,
  • biodiverzita a ochranářská genetika sladkovodních ryb,
  • genetika a šlechtění,
  • molekulárně-biologická detekce zoonotických patogenů, statistické vyhodnocení genetických dat.

Vzdělání

  • 1996-2001: magisterské studium – Masaykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, učitelství biologie a chemie pro střední školy. Diplomová práce: Testy genotoxicity přírodních extraktů sinic a halogenovaných alifatických uhlovodíků na Drosophila melanogaster.
  • 2001-2007: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta MU, Ústav experimentální biologie a Ústav biologie obratlovců, obor: obecná a molekulární genetika). Disertační práce: Využití mitochondriální DNA pro charakterizaci populačních struktur druhů rodů Gobio a Romanogobio.

Zaměstnání

  • 2001-současnost: Ústav biologie obratlovců, v.v.i. – vědecký pracovník.

Bývalí Ph.D. studenti

  • Soňa Stierandová: Molecular biodiversity inventory of selected fish species from families Cyprinidae and Umbridae.
  • Eva Marešová: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře).

Publikace

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005