VectorNet: Evropská síť sdílející data o geografické distribuci vektorů, přenašečů patogenů člověka a zvířat (2014–2017)

Číslo projektu OC/EFSA/AHAW/2013/02-FWC1
I. číslo G296
Období 1. 5. 2014 — 1. 4. 2017

VectorNet je společná inicitiva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropského centra pro prevenci nemocí a jejich kontrolu (ECDC). Projekt si klade za cíl sběr dat o vektorech a patogenech, jež přenášejí ve vztahu ke zdraví člověka a zvířat. Projekt také poskytuje ad hoc poradenství pro ECDC/EFSA v technických otázkách týkajících se surveillance vektorů a nemocí přenášených vektory u lidí a zvířat. Projekt provádí cílený sběr vektorů na specifických lokalitách, kde není známa jejich distribuce, a která byla identifikována na základě předchozího projektu VBORNET. Díky spolupráci EFSA a ECDC v rámci projektu VectorNet bude posílena spolupráce mezi experty a organizacemi zastupujícími humánní a veterinární sféru. Výsledky projektu přispějí k lepší připravenosti a rychlé reakci na výskyt nemocí přenášených vektory v Evropě.