Rekombinační schopnost virů k prolomení druhové bariéry a obranných mechanismů hostitele: myší cytomegalovirus v hybridní zóně myší domácích (2014–2016)

Číslo projektu 14-35009S
I. číslo 301
Období 1. 1. 2014 — 31. 12. 2016

Nejrychlejším způsobem tvorby genetické proměnlivosti v závodě zbrojení mezi hostitelem a parasitem je vznik nových sekvenčních a genových kombinací prostřednictvím procesu rekombinace. V hybridní zóně, kde dochází k rekombinaci mezi odlišnými taxony, může být produkce nových (re)kombinací ještě účinnější; navíc, díky předchozí divergenci je jejich detekce jednodušší. Hybridní zóna myši domácí (HMHZ) a myší cytomegalovirus (MCMV) představují ideální model ke studiu dynamiky výše uvedených procesů a k testování předpovědí nově popsaného rekombinačního modelu Červené královny. HMHZ je nejlépe prozkoumaným sekundárním kontaktem dvou poddruhů a MCMV je laboratorním modelem lidského ekvivalentu s dobře popsanou ekologií a molekulární biologií. Malý genom (~170 genů) umožňuje jeho celogenomové studium a sekvenování (~ 230 kb). Studium HMHZ/MCMV systému pomocí „Next Generation“ metod nám umožní kvantifikovat schopnost viru k rekombinačnímu zachycení variant genů, které usnadňují jeho přechod přes HMHZ, a naopak schopnost hostitele přijmout alternativní obranné prostředky proti šíření MCMV.