Monitoring komárů na West Nile virus (2019–2019)

Číslo projektu JMK059209/19/OKH
Období 1. 5. 2019 — 31. 12. 2019

V roce 2013 jsme na Břeclavsku v komárech poprvé detegovali nebezpečný virus West Nile, který u člověka způsobuje západonilskou horečku, která se může projevit meningitidou nebo encefalitidou a v současnosti proti ní neexistuje účinné očkování ani specifická antivirová léčba. V roce 2018 byly dokonce zaznamenány první lidské případy (včetně jednoho úmrtí) u místních obyvatel a lze očekávat, že nové případy se objeví i v následujících sezónách. Navrhujeme proto monitoring komárů na WNV v zasažených oblastech včetně hledání nových ohnisek výskytu viru. Monitoring bude probíhat v letních měsících na Mikulovsku, Břeclavsku a Hodonínsku, kde budou sbíráni komáři a testováni na přítomnost viru.

Získané údaje kraji poslouží k vymezení rizikových oblastí výskytu WNV. Projektem si klademe za cíl posílit monitoring komáry přenášených onemocnění, především viru West Nile, ale také iniciovat systém včasné reakce ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Krajskou hygienickou stanicí a dotčenými obcemi regionu. Z hlediska ochrany zdraví obyvatel je velmi důležitý pravidelný monitoring komárů v zasažených oblastech a včasné opatření v případě výskytu případů onemocnění či dokonce epidemie západonilské horečky. Současně je nutné v součinnosti všech zainteresovaných institucí objektivně informovat obyvatelstvo zasažených oblastí o rizicích spojených s výskytem daného onemocnění a také preventivních opatření k zamezení kontaktu obyvatel s potenciálně infikovanými komáry.

Projekt je financován Jihomoravským krajem.