EDENext: Biologie a kontrola infekcí přenášených vektory v Evropě (2011–2015)

Číslo projektu FP7-261504
I. číslo FP7-261504
Období 1. 1. 2011 — 30. 6. 2015

Projekt EDENext staví na koncepci, metodách, nástrojích a výsledcích předcházejícího projektu EDEN (Emergentní onemocnění v měnícím se evropském prostředí). Využívá stejné obecné přístupy nutné k porozumění a objasnění biologických, ekologických a epidemiologických procesů za účelem vývoje nejmodernějších metod a nástrojů ke zlepšení prevence, surveillance a kontroly populací vektorů a onemocnění, jež přenášejí v Evropě.