Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů (2009–2011)

Číslo projektu 206/09/0927
I. číslo 380
Období 1. 1. 2009 — 31. 12. 2011

Evoluční blízkost mezi lidoopy a člověkem má za následek překryv patogenů včetně parazitů. V poslední době nově se objevující infekční nemoci (tzv. emerging diseases, EID) představují vážnou hrozbu pro volně žijící lidoopy. Zoonotický potenciál většiny parazitů byl doposud předpokládán pouze na základě jejich morfologické podobnosti u lidí a lidoopů. Obzvlášť u protozoí vede tento přístup k nadhodnocení zoonotických přenosů (v obou směrech). Ve srovnání s helminty, reprezentují gastrointestinální protozoa opomíjenou část komunit parazitů. Studie si klade za cíl vyplnit mezery ve znalostech jednobuněčných parazitů u lidoopů a popsat vliv přímého kontaktu s lidmi na komunity těchto parazitů. Zaměříme se na jednobuněčné organismy trávicího traktu, na nálevníky (Balantidium), Apicomplexa (Cryptosporidium), améby (mj. Entamoeba), bičíkovce (především trichomonády a Giardia), Blastocystis spp. a mikrosporidie (např. Encephalitozoon). Tito paraziti parazitují u afrických lidoopů, naše znalosti o jejich výskytu jsou však útržkovité, postrádající jakoukoli bližší charakterizaci. Očekávané výsledky přispějí k poznání evoluce studovaných parazitů a jejich hostitelské specifity a mohou mít pozitivní uplatnění i v praktické ochraně lidoopů.