TEAM

Výzkumná skupina ekologie ryb

Obecná ekologie

Tým ekologie ryb se zabývá studiem různých aspektů biologie a ekologie vodních organismů, zejména ryb, jejich interakcí s vodním prostředím, a také rybářským a vodohospodářským managementem. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na vyhodnocování metod vzorkování, studium přirozené reprodukce ryb a ekologických požadavků ryb v různých typech vodního prostředí. Ryby využíváme také jako modelovou skupinu k zodpovězení obecných otázek biologie invazí, především predikovatelností invazí a jejich dopadů. Řešíme problematiku hybridizace ryb, fyziologické investice do reprodukce, imunity a metabolismu. Na modelu rybích parazitů studujeme změny ve společenstvech parazitů související například se zavlečením nepůvodních druhů, fragmentací prostředí, nebo znečištěním vodních ekosystémů. Poznatky získané díky tomuto multidisciplinárnímu přístupu přispívají k lepšímu pochopení a predikci faktorů prostředí ovlivňujících společenstva ryb i biotických interakcí, jako jsou kompetice, predace, hybridizace a parazitace. Výstupy aplikovaného výzkumu jsou využívány v ochraně druhů a prostředí, optimalizaci rybářského managementu pro potřeby rekreačního rybolovu, vodohospodářských zásahů a v biomanipulačních i revitalizačních opatřeních.

vedoucí skupiny

+420 543 422 523, jurajda@ivb.cz, ekologie ryb

vědecký pracovník kmenový

+420 543 422 515, janac@ivb.cz, ekologie ryb, biologické invaze
+420 543 422 522, ondrackova@ivb.cz, parazitologie ryb
+420 543 422 533, vetesnik@ivb.cz, ekologie ryb

vědecký pracovník grantový

+420 543 422 523, adamek@ivb.cz, ekologie ryb
yuriy.kvach@gmail.com, parazitologie ryb
+420 543 422 521, roche@ivb.cz, ekologie ryb a savců

odborný pracovník

+420 543 422 521, jurajdova@ivb.cz, technický pracovník, projektový manažer

postdoktorand

slapansky@ivb.cz, invazní druhy ryb
marity.fish@gmail.com, ekologie a parazitologie ryb

doktorand

formanek@ivb.cz,
hnilicka@ivb.cz, invazní druhy ryb

diplomant

pospisil@ivb.cz,