Mgr. Zdenka Jurajdová Ph.D.

Pozice odborný pracovník
Zaměření technický pracovník, projektový manažer
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 521
Jurajdová Zdenka

Výzkumné směry

  • reprodukce ryb,
  • ekologie juvenilních stádií ryb,
  • ekologie a parazitologie invazních druhů hlaváčovitých ryb.

Vzdělání

  • 1997-2002: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor učitelství biologie a chemie pro střední školy. Diplomová práce: Srovnání společenstev 0+ juvenilních ryb dolních úseků řek Moravy a Dyje.
  • 2002-2008: Ph.D. studiumm – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor zoologie. Dizertační práce: Společenstva 0+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích.

Zaměstnání

  • 2002-2008: Ústav biologie obratlovců AV ČR – odborný VŠ pracovník,
  • 2008-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR – odborný vědecký asistent.

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

2005

2004