doc. RNDr. Zdeněk Adámek CSc.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření ekologie ryb
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 523
+420 728006599
Adámek Zdeněk

Výzkumné směry

  • potravní biologie ryb,
  • vlivy a vztahy mezi rybími společenstvy a obsádkami na parametry prostředí,
  • aplikovaná hydrobiologie.

Vzdělání

  • 1967-1974: Univerzita J.E.Purkyně Brno, přírodovědecká fakulta, odborná biologie, specializace zoologie. Diplomová a rigorózní práce: Vliv teplých odpadních vod na biologii řeky Oslavy, (vedoucí F. Kubíček).
  • 1974-1976: rybářská specializace VŠZ Brno. Závěrečná práce: Kondiční a hematologické ukazatele u kapřího plůdku v průběhu zimování, (vedoucí J. Jirásek).
  • 1977–1980: interní aspirantura VŠZ Brno, Potravní biologie býložravých ryb a jejich vliv na vývoj podmínek vodního prostředí, (školitel J. Jirásek).

Zaměstnání

  • 1991-současnost: Laboratoř aplikované hydrobiologie, fakulta rybářství a ochrany vod JU České Budějovice – akademický pracovník,
  • 2005–současnost: Ústav biologie obratlovců, v.v.i., Brno – vědecký pracovník.

Současný Ph.D. student

  • Libor Mikl: Potravní kompetice mezi druhy čeledi Gobiidae a původními druhy ryb povodí dolní Moravy.

Publikace

2023

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2010

2009

2008

2007