An investigation and comparison of fluorescent activity among three classes of bast: naive, presumed survivors, and European (2012–2013)

Číslo projektu ..
I. číslo ..
Období 1. 2. 2012 — 31. 12. 2013

V současnosti je potvrzeno, že plíseň Pseudogymnoascus destructans způsobuje syndrom bílého nosu. Konkrétně, známe léze způsobené houbou, které klinicky potvrzují přítomnost nemoci u zvířat. Nová technika pro stanovení klinických příznaků netopýrů infikovaných syndromem bílého nosu využívá ultrafialové záření k transiluminaci křídla netopýrů. Netopýři infikovaní syndromem bílého nosu mají diagnostické léze, kde houba P. destructans napadne membránu křídla. Když jsou křídla vystaveny ultrafialovému záření, diagnostické léze vykazují oranžové zbarvení. Tato technika umožňuje neletální diagnostiku syndromu bílého nosu a kvantifikaci napadené oblasti létací membrány pomocí fotodokumentace.