doc. Mgr. Natália Martínková Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření statistické modelování biotických interakcí

+420 560 590 605
+420 606124586

Vzdělání

 • 1994-1999: magisterské studium – Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta, obor zoologie.(MSc.=Mgr.)
 • 1999-2004: Ph.D. studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, obor zoologie.(Ph.D.)

Zaměstnání

 • 2001-současnost: Ústav biologie obratlovců, Akademie věd, v.v.i., oddělení populační biologie Studenec – vědecký pracovník,
 • 2009–současnost: Masarykova univerzita Brno, Institut biostatistiky a analýz – přednášející,
 • recenzent – Acta Theriologica, Biologia (Bratislava), Biological Journal of the Linnean Society, Belgian Journal of Zoology, Conservation Genetics, Ecography, Folia Zoologica, Heredity, Journal on Natural History, Journal of Zoology, Molecular Ecology,
 • školitel bakalářských a magisterských prací.

Mezinárodní spolupráce

 • 2000: Department of Cell and Organism Biology, Lund University, Lund, Švédsko – stáž.
 • 2000: Forsuchungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Vídeň, Rakousko – stáž.
 • 2004: Department of Cell and Organism Biology, Lund University, Lund, Švédsko – stáž.
 • 2005: Department of Biology, University of York, York, Velká Británie – NERC Postdoctoral Fellow.
 • 2007: CMPG, University of Bern, Bern, Švýcarsko – stáž.
 • 2006-2008: Department of Biology, University of York, York, Velká Británie – Marie-Currie Postdoctoral Fellow.

Současní studenti

 • Shubhra Sau – Persistence of colour polymorphism in lizards (PhD. práce).
 • Michaela Havlíčková – Detekce selekce v genetických markerech používaných pro fylogenetickou rekonstrukci u obratlovců (Mgr. práce, vedoucí: Markéta Harazim).
 • Jan Kocanda – Rychlost pohybu u ještěrky obecné (Lacerta agilis) (Bc. práce, konzultant: Radovan Smolinský).
 • Zuzana Nováková – Kovariáty změny tělesné hmotnosti ještěrky obecné (Lacerta agilis, Linnaeus 1758) (Bc. práce, vedoucí: Radovan Smolinský).
 • Vladimír Šimánek – Změny tělesné teploty ještěrky obecné (Lacerta agilis, Linnaeus 1758) (Bc. práce, vedoucí: Radovan Smolinský).

Bývalí studenti

 • Nina Haladová – Paralelní analýza multilokusových klin (Bc. práce, vedoucí: Stuart JE Baird).
 • Michal Škrobánek – Variabilita zbarvení a změny zbarvení v populacích ještěrky obecné, (Lacerta agilis), na dvou vybraných lokalitách Opavska (Bc. práce, vedoucí: Radovan Smolinský).
 • Kateřina Brestovská – Změna zbarvení ještěrky obecné v reprodukční sezóně na 2 lokalitách Kraje Vysočina (Bc. práce, vedoucí: Radovan Smolinský).
 • Jan Vlha – Vertikální tok genů jako ukazatel reprodukční úspěšnosti (Bc. práce).
 • Michaela Havlíčková – Vliv referenčního genomu na fylogenetickou rekonstrukci z ddRAD dat (Bc. práce, konzultant: Markéta Harazim).
 • Dagmar Mimrová – Rychlost evoluce koronavirů (Bc. práce).
 • Ivo Adam – Predace ještěrek čeledi Lacertidae omnivorními ptáky (Bc. práce, vedoucí: Radovan Smolinský).
 • Tami Bočková – Detekce mezidruhového genového toku u etiopských hlodavců (Bc. práce, vedoucí: Josef Bryja, konzultant: Stuart Baird, Natália Martínková).
 • Hana Davidová – Genealogická divergence afrických malých savců (Bc. práce, vedoucí: Ondřej Mikula).
 • Rostislav Mahel: Vliv ionizujícího záření na intermediární metabolizmus: metabolomická studie na ptačím modelovém druhu (Bc. práce, vedoucí: Oldřich Tomášek).
 • Karel Riebel – Rozšíření a stanovištní nároky barevných forem ještěrky obecné v Česku (Mgr. práce).
 • Vít Skalník – Migrační koridory vlka obecného v České republice (Mgr.práce).
 • Magdalena Chvostová: Vnitrodruhová variabilita v komparativní fylogenetice (Bc. práce).
 • Markéta Harazim: Fyziologie a patologie infekce u netopýrů (PhD. práce) – https://evolutionarygenomicsgroup.weebly.com/people.html
 • Vít Skalník: Predikce rozšíření vlka (Bc. práce).
 • Tereza Dračková: Změna zbarvení ještěrky obecné v reprodukční sezoně (Mgr. práce, konzultant R. Smolinský).
 • Renata Zajíčková: Predikce přežívání netopýrů s různým WNS rizikem (Mgr. práce, vedoucí J. Zukal).
 • Martina Ježková: Potenciální dopad syndromu bílého nosu na naivní druhy netopýrů (Bc. práce).
 • Markéta Mádrová: Predikce primárního hostitele pro Ebolavirus (Mgr. práce).
 • Lucie Jakešová: Komplexita chování zvířat v zajetí a ve volné přírodě (Mgr. práce, konzultant J.Zukal).
 • Viktória Seňová: Prostorová distribuce délky života a identifikace faktorů ovlivňujících její mezidruhovou variabilitu u severoamerických ptáků (Mgr. práce, konzultant T.Albrecht).
 • Jana Maternová: Koevoluce virů z čeledi Filoviridae a jejich hostitelů (Bc. práce).
 • Ivana Králová: Prostorově explicitní fylogeografie hrabošíka podzemního (Mgr. práce).
 • Kamil Jaroň: Simulace smíšené genetické informace pomocí Fisherova spojovacího modelu (konzultant, vedoucí S.E.J.Baird), Genomické ostrovy v genomu plísně asociované se syndromem bílých nosů (Bc.práce).
 • Markéta Nováková: Souvis genetické informace sekvencí DNA s infekčním onemocněním netopýrů (Bc. práce).
 • Kristína Vozáriková: Signál selekce v kódující sekvenci DNA (Bc.práce).
 • Jan Závala: Vyloučení časově nekonzistentních fosílních záznamů při datování divergencí hrabošů (Bc. práce).
 • Zuzana Kozáková: Environmentální charakteristika zimoviš? netopýrů se zvýšeným výskytem geomykózy (Bc.práce).
 • Jiří Moravec: Fylogeografie virů způsobujících vzteklinu (Mgr.práce).
 • Patrícia Pečnerová: Molekulární a morfologické signály speciační exploze u stromových veverek (Mgr.práce).
 • Zuzana Szolgayová: Fylogeneze vybraných proteinů metabolismu vody u netopýrů (Bc.práce).
 • Matej Dolinay: Fylogenetická reprezentace syndromu bílého nosu u netopýrů (Bc.práce).
 • Michaela Bayerlová: Evolution of protein structure in calcium channels (Mgr.práce), Co-evolution of arenaviruses and their hosts (Bc.práce).
 • Petr Tříska: Assessing human history by investigating phylogeographies of associated animals (Mgr.práce), Mammalian glacial refugia in Europe (Bc.práce).
 • Miroslava Rudá: Population structure, spacial activity and population genetics of the Tatra vole (Microtus tatricus), (Mgr.práce).
 • Peter Vallo: Molecular genetic studies in African leaf-nosed bats (Hipposideridae), (Ph.D.práce).

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2001