Ing. Radovan Smolinský Ph.D. et Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření termální biologie

+420 560 590 608

Výzkumné směry

  • termální biologie ektotermů.

Vzděláni

  • 1999-2004: inženýrské studium – Technická univerzita Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky. Práce: Štruktúra krajiny a plazy (Reptilia) NP Slovenský kras, (Ing.).
  • 2002-2004: doplňující pedagogické studium – Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica, pedagogická fakulta.
  • 2004-2009: doktorské studium – Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta. Práce: Osifikácia otokcipitálnej oblasti úplne sformovaného chondrokránia krokodíla morského (Crocodylus porosus).
  • 2008-2012: doktorské studium – Masarykova Univerzita Brno, přírodovědecká fakulta. Práce: Úloha interakcí mezi predátorem a kořistí pro koadaptaci termální biologie u čolků, (vedoucí L.Gvoždík).