Mgr. Jarmila Krojerová-Prokešová Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření ekologie savců
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 543
Krojerová-Prokešová Jarmila

Výzkumné směry

 • populační genetika jelenovitých (genetická diverzita a hybridizace),
 • ochranářská genetika a ekologie velkých šelem (telemetrické sledování, populační genetika, monitoring pomocí fotopastí),
 • ekologie savců, zejména potravní ekologie herbivorů (mikroskopická analýza trusu, nepřímé metody zjišťování denzity, vliv na vegetaci).

Vzdělání

 • 1996–2001: magisterské studium – Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta, sekce biologie, specializace zoologie. Diplomová práce: Selekcia hniezdnych habitatov trsteniarikom škriekavým (Acrocephalus arundinaceus) a trsteniarikom bahenným (Acrocephalus scirpaceus) na stojatých vodách v okolí Malaciek.
 • 2001–2005: Ph.D. studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie a ekologie; Ústav biologie obratlovců AV ČR. Dizertační práce: Potravní podmínky jelena lesního v lužním lese a jeho kompetice o potravní zdroje.

Zaměstnání

 • 2002-2006: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno, oddělení ekologie savců – odborný asistent,
 • 2006-2011: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno – postdoktorand,
 • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Brno – vědecký pracovník.

Vědecká a organizační činnost

 • recenzent odborných časopisů např. Annales Zoologici Fennici, Mammalian Biology,
 • školitel a oponent bakalářských prací.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • Summer School in Ecology and Biodiversity 2003, Białowieźa, Polsko,
 • Institute of Environmental Sciences 2003, Krakow, Polsko.

Současný bakalářšký student

 • Martina Patočková: Využití telemetrie ve výzkumu prostorového chování rysa ostrovida v Beskydech.

Publikace

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003