Mgr. Michal Šulc Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření behaviorální ekologie ptáků
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 519

Výzkumné směry

 • senzorická ekologie zvířat,
 • evoluční a behaviorální ekologie ptáků,
 • hnízdní parazitismus,
 • mimikry parazitických vajec.

Zabývám se behaviorální a evoluční biologií ptáků konkrétně mezidruhovým hnízdním parazitismem kukačky obecné a vnitrodruhovým hnízdním parazitismem vyskytujícím se u vlaštovky obecné. Ke studiu těchto rozmnožovacích strategií využívám mimo jiné kontinuální natáčení hnízd mini videokamerami, ale například také sledování jedinců pomocí RFID čipů a čteček. Jednou z mnoha věcí, které u studovaných druhů sleduji je jejich schopnost odhalit a vyhodit parazitická vejce ze svého hnízda. Schopnost rozpoznávání je ovlivněna především vzhledem těchto vajec a jejich podobností s vejci hostitele (mimikry). Jelikož ovšem ptáci mají jiný zrak než lidé (např. vidí i ultrafialové záření), využívám k hodnocení barev a vzorů (např. skvrnitosti vajec) moderní metody, jako je UV fotografie, spektrofotometrie a následné modelování ptačího vidění.

Vzdělání

 • 2007 – 2010: bakalářské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra ekologie. Bakalářská práce: Role ultrafialového záření v komunikaci u ptáků. Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 • 2010 – 2012: magisterské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra ekologie. Diplomová práce: Vliv UV složky spektra na odmítání parazitických vajec rákosníkem obecným. Vedoucí práce: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
 • 2012 – 2016: Ph.D. studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, katedra ekologie. Práce: Zrakové podněty v koevoluci hnízdního parazita a jeho hostitelů. Vedoucí práce: doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
 • 2018 – 2019: odborný vědecký pobyt (program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků, AVČR) – Univerzita Exeter, Velká Británie.

Studenti

 • Petra Kopková: Indikátory kvality ptačích jedinců (Bc. práce).
 • Jan Studecký: Načasování parazitace kukačky obecné (Cuculus canorus), (Mgr. práce).
 • pravidelný vedoucí studentů v rámci projektu Otevřená věda.

Popularizační aktivity

 • odchyt a kroužkování ptáků pro veřejnost

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2014