Konspecifický parasitizmus u altriciálního druhu pěvce: Fyziologické podmínky, behaviorální adaptace a vliv na fitness (2020–2022)

Číslo projektu 20-06110Y
Období 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

Hnízdní parazitismus ptáků je intenzivně zkoumán především u obligátních hnízdních parazitů. Mnohem méně pozornosti je ale věnováno konspecifickým hnízdním parazitům, tedy těm, kteří také snáší svá vejce do cizích hnízd, ale staví si i hnízda vlastní. Jedním z nich je vlaštovka obecná (Hirundo rustica), náš modelový druh pro studium této rozmnožovací strategie. Výzkum bude probíhat v populacích, které jsou dlouhodobě sledovány a kde jsou všichni jedinci individuálně značeni. Hlavním cílem projektu je zjistit, co vede některé jedince k hnízdnímu parazitismu, a naopak kteří jedinci se stávají hostiteli. Dále budeme zkoumat adaptace, které si parazité a hostitelé vyvinuli v souvislosti s hnízdním parazitismem. Nakonec se budeme věnovat důsledkům parazitismu („cost and benefits“) pro parazity a hostitele vyjádřené jejich celkovou reprodukční úspěšností („fitness“). Naše výsledky přinesou unikátní informace o konspecifickém hnízdním parazitismu a přispějí k obecnému porozumění ekologie a evoluce hnízdního parazitismu.