prof. MVDr. Emil Tkadlec CSc.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření populační dynamika
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 585 634 561
Tkadlec Emil

Výzkumné směry

 • populační dynamika živočišných populací a její modelování,
 • demografie savčích populací a modelování demografických parametrů,
 • teorie životních historií, proměnlivost v poměru pohlaví,
 • kontrola populací drobných savců, zejména hlodavců.

Vzdělání

 • 1982: MVDr. – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
 • 1991: CSc. – Ústav systematické a ekologické biologie, Akademie věd.
 • 1999: Assoc. prof. ekologie – Univerzita Palackého v Olomouci.
 • 2004: Prof. ekologie – Univerzita Palackého v Olomouci.

Zaměstnání

 • 1987–1989: Ústav biologie obratlovců Brno – vědecký asistent,
 • 1989–2009: Ústav systematické a ekologické biologie Brno – vědecký pracovník,
 • 1998–2004: Univerzita Palackého v Olomouci – assoc. profesor ekologie,
 • 2004-současnost: Univerzita Palackého v Olomouci – profesor ekologie, vedoucí katedry ekologie a životního prostředí a vědecký pracovník,
 • současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie Studenec – vědecký pracovník,
 • současnost: Univerzita Palackého v Olomouci – předseda Oborové rady (RDSO) = Rady doktorského studia oboru ekologie.

Pedagogická činnost

 • populační ekologie, životní historie, metody vědecké práce, analýza časových řad v ekologii, semináře k vědecké práci.

Současní Ph.D. studenti

 • Mgr. Petr Pavluvčík (od 2010),
 • Mgr. Ivana Petrová (od 2012).

Bývalí Ph.D. studenti

 • L.Trebatická: Proměnlivost v životních historiích drobných savců s fluktuující početností: odindividuálních rozhodnutí k populační dynamice, (2008, supervisor E.Tkadlec).
 • L.Lisická: Populační indexy ve studiu dynamiky drobných savců, (2007, vedoucí E.Tkadlec).
 • J.Losík: Modelování demografických procesů v populacích drobných savců, (2007, vedoucí E.Tkadlec).
 • E.Jánová: Proměnlivost demografické struktury populací hraboše polního v zemědělské krajině, (2006, supervisor E.Tkadlec).
 • J.Bryja: Demografická charakteristika populace hraboše polního (Microtus arvalis) na jižní Moravě, (2000, konzultant E.Tkadlec).
 • P.Krejčová-Š?astná: Vliv fotoperiody na životně důležité znaky u hraboše polního Microtus arvalis, (1997, konzultant E.Tkadlec).

Projekty

 • GA ČR grant č. 524/09/0715: Připravte svého psa! Psí babezióza jako model „náhle se objevující infekční nemoci“ postupující střední Evropou, hlavní řešitel: VFÚ, spoluřešitel E.Tkadlec.
 • GA ČR grant č. 206/04/2003: “Ekologické interakce v populacích drobných hlodavců” 2004-2006, hlavní řešitel: E.Tkadlec, CSc.
 • GA ČR grant 206/02/P068: „Poměr pohlaví u hrabošů – mohou matky manipulovat pohlaví svých potomků?“ 2002-2004, odpovědný garant projektu: E. Tkadlec.
 • GAČR grant č. 524/01/1316: „Populační dynamika hraboše polního a nová praktická metoda prognózy jeho početnosti“, 2001-2003, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • NATO Science Fellowship pro ČR, projekt: „Modelling population dynamics in microtines“, říjen-prosinec 2000, University of Oslo, Norsko, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GAČR grant č. 524/96/1095: „Prekociální rozmnožování: nový fenomén v reprodukci hrabošovitých hlodavců“, 1996-98, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GA AVČR grant č. A6087603: „Reprodukční strategie a genetická proměnlivost u hraboše polního (Microtus arvalis)“, 1996-1998, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GA AV ČR grant č. 669109 „Kolísání poměru pohlaví u hraboše polního“, 1993-1995, hlavní řešitel: E.Tkadlec.
 • GA AV ČR grant č. A6045902: „Role hybridních zón ve speciaci: genetické mapování hybridní zóny mezi Mus musculus a Mus domesticus“, 1999-2001, hlavní řešitel: M.Macholán.

Publikace

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1998

1997

1995

1994

1993