RNDr. Miloslav Homolka CSc.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření ekologie savců
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 517

Výzkumné směry

  • potravní chování býložravců – sezónní dynamika potravy, interakce herbivor-vegetace, vliv savců na prostředí,
  • populační dynamika býložravců – vlivy prostředí na početnost.

Vzdělání

  • 1971-1976: magisterské studium – Univerzita J.E. Purkyně Brno, přírodovědecká fakulta, odborná biologie – systematická zoologie a antropologie. Diplomová práce: Příspěvek ke znalosti rozmnožování a populační ekologie plchovitých (Gliridae), (vedoucí J.Gaisler).
  • 1979: rigorózní práce (RNDr.) – Biometrie vybraných populací Sorex araneus v Československu (vedoucí J. Zejda).
  • 1980-1983: postgraduální studium – Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno. Disertační práce: Potravní ekologie a etologie zajíce polního v intenzívně obhospodařované krajině,(vedoucí J.Zejda).

Zaměstnání

  • 1976-1983: Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV – studijní pobyt a vědecká výchova,
  • 1983-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR – vědecký pracovník.

Publikace

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993