RNDr. Miloslav Homolka CSc.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření ekologie savců
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 517

Výzkumné směry

  • potravní chování býložravců – sezónní dynamika potravy, interakce herbivor-vegetace, vliv savců na prostředí,
  • populační dynamika býložravců – vlivy prostředí na početnost.

Vzdělání

  • 1971-1976: magisterské studium – Univerzita J.E. Purkyně Brno, přírodovědecká fakulta, odborná biologie – systematická zoologie a antropologie. Diplomová práce: Příspěvek ke znalosti rozmnožování a populační ekologie plchovitých (Gliridae), (vedoucí J.Gaisler).
  • 1979: rigorózní práce (RNDr.) – Biometrie vybraných populací Sorex araneus v Československu (vedoucí J. Zejda).
  • 1980-1983: postgraduální studium – Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno. Disertační práce: Potravní ekologie a etologie zajíce polního v intenzívně obhospodařované krajině,(vedoucí J.Zejda).

Zaměstnání

  • 1976-1983: Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV – studijní pobyt a vědecká výchova,
  • 1983-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR – vědecký pracovník.

Publikace

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993