Mgr. Tereza Kauzálová

Pozice doktorand
Zaměření imunogenetika

+420 560 590 607
+420 777675848
Králová Tereza

Předmětem disertační práce je studium mezidruhových rozdílů ve variabilitě a míře pozitivní selekce působící na imunitní geny (např. toll-like receptory) v závislosti k ekologii a životní strategii vybraných skupin volně žijících pěvců. Hlavním sledovaným faktorem je zeměpisná šířka (tropické druhy vs. druhy mírného pásma), dále vliv migrace, reprodukční strategie (míra promiskuity) a dalších druhově specifických životních strategií (r-stratégové vs. K-stratégové; tělesná hmotnost; míra investice do reprodukce; roční míra mortality apod.) Toto srovnání přispěje k testování hypotézy, že druhy vystavené vyšší diverzitě a rozmanitějšímu spektru patogenů mají vyšší variabilitu imunitních genů klíčových pro jejich rozpoznání.

Vzdělání

  • 1999-2007: Gymnázium Brno – Řečkovice.
  • 2007-2012: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, systematická biologie a ekologie. Diplomová práce: Struktura a variabilita genů hlavního histokompatibilního komplexu u koroptve polní a jejich vliv na fitness, (Mgr.),(vedoucí J.Bryja, konzultanti M.Promerová a M.Vinkler).
  • 2012-současnost: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Disertační práce: Efekt životních historií na variabilitu imunitních genů u pěvců – srovnávací přístup, (vedoucí J.Bryja, konzultant T. Albrecht).

Publikace

2024

2023

2022

2019

2018

2017

2014

2013