Mgr. Petra Hájková Ph.D.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření ochranářská genetika

+420 608 908 285

Výzkumné směry

 • ochranářská a populační genetika,
 • neinvazivní genetické metody,
 • molekulární ekologie, ochranářská genomika,
 • využití metod next-generation sequencing, mikrobiom, metabarcoding,
 • ekologie vydry říční,
 • Národní genetická banka živočichů.

Probíhající projekty

Neinvazivní genetické analýzy populací tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v ČR, Správa Krkonošského národního parku (2019-2021)

Ukončené projekty

Neinvazivní genetické analýzy jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v NP Šumava a NP Bavorský les, Správa Národního parku Šumava (2018-2019)

Účast na projektech

 • 2003-2005: Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v různých biotopech neinvazivní genetickou metodou
 • 2006-2009: Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě
 • 2015-2016: BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu – Mohelský mlýn
 • 2020-2023: Ochranářská genetika a genomika obratlovců střední Evropy (MŠMT, INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST, LTC20021)

Vzdělání

 • 1996-2001: magisterské studium – Univerzita Komenského Bratislava, přírodovědecká fakulta, biologie. Diplomová práce: Potravná ekológia vydry riečnej (Lutra lutra) v hornej časti povodia Hornádu.
 • 2001-2008: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, zoologie, Ústav botaniky a zoologie a Ústav biologie obratlovců. Ph.D. práce: Ochranářská genetika vydry říční.

Zaměstnání

 • 2002-2010: Ústav biologie obratlovců Akademie věd Brno, Oddělení populační biologie Studenec – odborný VŠ pracovník,
 • 2010-2012: mateřská dovolená,
 • 2012-2015: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra zoologie – postdok,
 • 2015-současnost: Ústav biologie obratlovců Akademie věd Brno, Detašované pracoviště Studenec – odborný VŠ pracovník.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • 2005-2006: University of Aarhus, Institute of Biological Sciences, Ecology and Genetics, Dánsko (Dr. Cino Pertoldi) – studijní pobyt,
 • kurzy ochranářské genetiky (Dánsko, Itálie),
 • Purdue University, USA – krátká pracovní návštěva,
 • CNRS Grenoble and CBGP Montpellier, Francie – krátká pracovní návštěva,
 • University of Aarhus, Dánsko – krátká pracovní návštěva,
 • Instituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Itálie – krátká pracovní návštěva,
 • Wildlife Institute of India in Dehradun, Indie – krátká pracovní návštěva,
 • University of Zurich, Švýcarsko – krátká pracovní návštěva,
 • Seoul National University, Jižní Korea – krátká pracovní návštěva,
 • účast na více než 15 mezinárodních konferencích,
 • 2007: spoluorganizování mezinárodní konference 25th Mustelid Colloquium Třeboň,
 • 2011: Phylogeography, population and landscape genetics – IUCN XIth International Otter Colloquium, Pavia, Itálie – co-chairman,
 • člen IUCN/SSC Otter Specialist Group,
 • recenzent odborných časopisů – Acta Theriologica, Biological Journal of the Linnean Society, Conservation Genetics, Folia Zoologica, Journal of Zoology.

Bývalí studenti

 • Lenka Gettová
 • Andrea Hájková
 • Veronika Sládkovičová
 • Barbora Zemanová

Publikace

2020

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003