Ing. Karel Halačka CSc.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření ichtyologie
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 532
Halačka Karel

Vzdělání

  • 1979-1983: inženýrské studium – Vysoká škola zemědělská v Brně, specializace rybářství. Diplomová práce: Vliv krmiva kontaminovaného aflatoxiny na kapří plůdek.

Zaměstnání

  • 1985-1989: ichtyologické oddělení Ústavu zoologie obratlovců – kandidátská disertační práce: Histologie, histochemie a ultrastruktura pokožky vybraných druhů ryb.
  • 1989-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR – vědecký pracovník.

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994