Ing. Karel Halačka CSc.

Pozice vědecký pracovník grantový
Zaměření ichtyologie
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 532
Halačka Karel

Vzdělání

  • 1979-1983: inženýrské studium – Vysoká škola zemědělská v Brně, specializace rybářství. Diplomová práce: Vliv krmiva kontaminovaného aflatoxiny na kapří plůdek.

Zaměstnání

  • 1985-1989: ichtyologické oddělení Ústavu zoologie obratlovců – kandidátská disertační práce: Histologie, histochemie a ultrastruktura pokožky vybraných druhů ryb.
  • 1989-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR – vědecký pracovník.

Publikace

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994