Aplikace biomanipulací s využitím top down efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží (2016–2018)

Číslo projektu QJ1620240
I. číslo G410
Období 1. 2. 2016 — 31. 12. 2018

Cílem řešení projektu je pomocí praktického otestování vytvořit podklady pro optimální systém biomanipulace na vybraných vodních nádržích různého typu vedoucí k zásadnímu zlepšení kvality vody za definovaných podmínek a současně poskytnout i zobecnění získaných poznatků.