Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace (2015–2018)

Číslo projektu QJ1510077
I. číslo G409
Období 1. 4. 2015 — 31. 12. 2018

Cílem projektu je přiřazení produkčních parametrů k jednoznačnému genetickému popisu jednotlivých chovaných linií a plemen pstruha duhového a jednotlivých druhových linií sivenů a jejich hybridů a navrhnout pak vhodnou linii nebo plemeno pro danou technologii chovu, včetně optimalizace chovných podmínek. Součástí cíle je zmapování základních imunitních parametrů, včetně reakce na stresové podněty, zjištění mezidruhových (meziliniových) rozdílů parazitofauny a vnímavosti k jiným infekčním onemocněním a hodnocení kvality finálního produktu (rybího masa) ryb různého genetického založení. Výstupem by měla být i přehledná distribuční databáze a přesná determinace potenciálních zdrojů pro dovoz.