Vojtěch Brlík

Pozice diplomant
Zaměření migrace ptáků a ptačí společenstva
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 723551844
Brlík Vojtěch

Twitter: @VojtechBrlik

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=RYYs4K0AAAAJ&hl=cs&oi=ao

Bakalářská práce

Metaanalýza efektu geolokátorů na pěvce (vedoucí P. Procházka).

Diplomová práce

Vliv kvality zimoviště na následující fáze ročního cyklu rákosníka velkého (vedoucí P. Procházka).

Publikace

2019

2018

2015