Mgr. Vojtěch Brlík

Pozice doktorand
Zaměření migrace ptáků a ptačí společenstva
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 723551844
Brlík Vojtěch

Twitter: @VojtechBrlik

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=RYYs4K0AAAAJ&hl=cs&oi=ao

Bakalářská práce

Metaanalýza efektu geolokátorů na pěvce (vedoucí P. Procházka).

Diplomová práce

Přenosové efekty v rámci ročního cyklu rákosníků velkých: celoareálová studie se zaměřením na rozdíly mezi pohlavími a populacemi (vedoucí P. Procházka).

Dizertační práce

Stabilní izotopy v migrační ekologii: od popisu kontinentální distribuce stabilních izotopů k sledování kvality podmínek na zimovištích a celoročního využívání izotopových nik (vedoucí P. Procházka).

Publikace

2021

2020

2019

2018

2015