Mgr. Vojtěch Brlík

Pozice doktorand
Zaměření migrace ptáků a ptačí společenstva
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 723551844
Brlík Vojtěch

Twitter: @VojtechBrlik

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=RYYs4K0AAAAJ&hl=cs&oi=ao

Bakalářská práce

Metaanalýza efektu geolokátorů na pěvce (vedoucí P. Procházka).

Diplomová práce

Přenosové efekty v rámci ročního cyklu rákosníků velkých: celoareálová studie se zaměřením na rozdíly mezi pohlavími a populacemi (vedoucí P. Procházka).

Dizertační práce

Stabilní izotopy v migrační ekologii: od popisu kontinentální distribuce stabilních izotopů k sledování kvality podmínek na zimovištích a celoročního využívání izotopových nik (vedoucí P. Procházka).

Současní studenti

  • Klára Stýblová: Dynamika izotopové niky ptáků táhnoucích na krátké a dlouhé vzdálenosti (Bc. práce).
  • Lukrécia Zemanová: Mezidruhová kompetice ptáků na zimovišti (Bc. práce).
  • Boris Prudík: Vymezení oblasti migračního rozhraní u rákosníka obecného v Evropě (Mgr. práce)
  • Tadeáš Serafin: Habitatová specializace tažných druhů ptáků na zimovištích: metaanalýza hlavních prediktorů (Bc. práce)

Bývalí studenti

  • Barbora Kadlecová, 2022: Přesuny tažných suchozemských ptáků na zimovišti (Bc. práce)
  • Emmanuel Okposio Osibeme, 2022: Zimoviště rákosníků obecných hnízdících ve střední Asii, na Blízkém východě a v severní Evropě (Mgr. práce)

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2015