RNDr. Petr Procházka Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření behaviorální ekologie a migrace ptáků
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 550
+420 723422117
Procházka Petr

Současní studenti

 • Terézia Mikolášová: Ako prežívajú trsteniariky veľké v ČR? Vyhodnotenie dvoch projektov RAS vrátane metodických odporúčaní (Mgr. práce).
 • Jakub Hrouda: Tažní živočichové v urbánním prostředí: adaptace, limitace a implikace pro populace (Bc. práce).
 • David Caha: Výběr biotopů rákosníkem velkým (Acrocephalus arundinaceus) na zimovišti (Mgr. práce).
 • Jaromíra Zálišová: Celoroční specialisté? Habitatové niky migrantů na hnízdištích a zimovištích (Bc. práce).

Bývalí studenti

 • Vojtěch Brlík: Stabilní izotopy v migrační ekologii: od popisu kontinentální distribuce stabilních izotopů k sledování kvality podmínek na zimovištích a celoročního využívání izotopových nik (Ph.D. práce).
 • Petra Kaštánková, 2022: Úspěšnost vyvedení a chování po vylétnutí z hnízda u kukaček obecných (Cuculus canorus) vychovávaných dvěma druhy hostitelů (Mgr. práce).
 • Terézia Mikolášová, 2021: Faktory ovlivňující disperzní vzdálenosti a přežívání mláďat rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) (Bc. práce).
 • Lukáš Kulísek, 2017: Predace hnízd hostitelů hnízdními parazity: kritické zhodnocení dosavadních hypotéz, (Bc. práce).
 • Mgr. Václav Jelínek, 2017: Úloha hnízda při reprodukci rákosníka velkého, (Ph.D. práce).
 • Petra Baslerová, 2014: Faktory ovlivňující hnízdní a juvenilní rozptyl rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus)
 • Lucie Halová, 2013: Proximátní faktory ovlivňující žadonění u mládat pěvců a jejich hnízdních parazitů
 • Michal Šulc, 2012: Vliv UV složky spektra na odmítání parazitických vajec rákosníkem obecným
 • Drahomíra Fainová, 2008: Genetická variabilita a diferenciace eurasijských populací rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus)
 • Richard Policht, 2004: Migrace rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) v ČR a SR

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002