Význam tahové konektivity pro populační ekologii dálkových migrantů - modelová studie na rákosníku obecném (Acrocephalus scirpaceus) (2012–2015)

Číslo projektu M200931201
I. číslo 602
Období 1. 9. 2012 — 30. 8. 2015

Cílem tohoto projektu je výzkum tahové konektivity u modelového druhu dálkového migranta, rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus). Při jejím studiu využijeme kombinaci tří metodických přístupů (i) konvenčních dat z kroužkování, (ii) analýzy stabilních izotopů z peří a (iii) detailního sledování tahu pomocí miniaturních světelných geolokátorů. Díky této kombinaci metod stanovíme míru tahové konektivity tohoto druhu a její důsledky pro přežívání populací s odlišnými tahovými cestami a zimovišti.