Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků (2013–2017)

Číslo projektu 13-06451S
I. číslo 397
Období 1. 2. 2013 — 31. 12. 2017

Cílem projektu je výzkum sezónních interakcí mezi geograficky oddělenými oblastmi u dálkových migrantů. Specificky budeme studovat, jak podmínky v jednom období roku ovliv?ují kondici, chování a úspěšnost v následujících sezónách. Plně využijeme nedávno vyvinutých miniaturních geolokátorů, které nám poskytnou detailní informace o poloze zimoviš?, jakož i o načasování, směru a délce migrace. Tato geografická informace spolu s údaji o lokální produktivitě a počasí, parazitační zátěži a poměrech stabilních izotopů v tkáních vyrostlých na zimovišti nám umožní zkoumat důsledky kvality prostředí na zimovišti pro následný tah a reprodukční úspěšnost. Rovněž otestujeme efekt reprodukčního úsilí a podmínek na hnízdišti na následující fáze ročního cyklu. Projekt významně přispěje k biologickému porozumění ekologie a evoluce dálkových migrantů a bude neocenitelným přínosem k jejich ochraně.