HABITRACK: Habitat tracking for the conservation of huntable bird species | Horizon Europe (2024–2027)

Číslo projektu 101135047
I. číslo 203
Období 1. 1. 2024 — 31. 12. 2027

Početnost 42 lovných druhů z přílohy II Evropské směrnice o ptácích klesá, avšak chybí detailní údaje o jejich biotopových nárocích potřebné pro zajištění ochrany a managementu prostředí, které jsou nezbytné pro obnovení populačních stavů těchto druhů. V rámci projektu budeme sledovat 14 vybraných ubývajících lovných druhů ptáků pomocí GPS vysílačů s dalšími senzory, abychom zjistili jejich biotopové nároky a poskytli tak doporučení pro vhodný management prostředí. Projekt bude studovat vztah mezi populačními trendy a využíváním biotopů v rámci roku a modelovat předpokládané dopady probíhajících klimatických změn na demografii a křivky odezvy využívání jednotlivých typů prostředí. Analýzy zohlední tahovou konektivitu a přenosové efekty, abychom propojili biotopové nároky v mimohnízdním období (zimoviště a takové zastávky) s populačními trendy a stanovili vliv kvality mimohnízdního prostředí na hnízdění. Projekt rovněž přinese cenné údaje o reprodukci a mortalitě, aby bylo možné do budoucna tyto demografické parametry studovat na dálku pomocí sledovacích zařízení. Projekt zprvu využije dostupné údaje pro kolihu velkou, poté se zaměří na vyplnění mezer ve znalostech kvality prostředí u ostatních druhů. Projekt počítá i s mobilizací relevantních organizací a stran zastoupených v řídicím výboru projektu, což zajistí šíření a implementaci vědeckých doporučení pro ochranu a management vhodných stanovišť.