Sangeeth Sailas

Pozice doktorand
Zaměření ochranářská biologie
Pracoviště Pracoviště Brno

Diplomová práce

Factors influencing the habitat-use of owls in a mosaic landscape in Garo Hills, Meghalaya

Dizertační práce

Faktory ovlivňující časovo-prostorovou distribuci, početnost a mortalitu ptačích predátorů