Mgr. Daniela Mizerovská

Pozice doktorand
Zaměření fylogeografie afrických hlodavců

+420 605 473 942

Výzkumné směry

  • fylogeografie afrických hlodavců.

Vzdělání

  • 2013-2016: bakalářské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zooologie. Bakalářská práce: Myšovití hlodavci Konga s důrazem na taxonomii rodu Praomys (školitel A.Konečný).
  • 2016-2018: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Diplomová práce: Evoluční historie druhového komplexu Praomys jacksoni (Rodentia: Murinae), (školitel J.Bryja).
  • 2018 – současnost: doktorské studium – Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, (detašované pracoviště Studenec). Disertační práce: Evoluce na příkrém gradientu nadmořské výšky: stanovení role genetických a ekologických faktorů v procesu vzniku druhů (školitel J.Bryja).

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

  • 2017 – pracovní stáž v Paříži na Ústavu systematiky a evoluce v Muséum nationale d´Histoire naturelle (MNHN).