prom. biol. Jaroslav Piálek CSc.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření hybridní zóny, populační genetika

+420 560 590 602
Piálek Lubomír

Vzdělání

 • 1977-1982: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta. Diplomová práce: Studium karyotype Tagetes erecta.
 • 1988-1992: doktorské studium – Československá akademie věd, Ústav systematické a ekologické biologie Brno. Práce: Revize rodu Bombina v Československu.
 • 1994-1995: post-doktorské studium – The University of Edinburgh, Inst. Cell, Animal and Population Biology.

Zaměstnání

 • 1984-1987: Ústav biologie obratlovců, ČSAV, Brno – vědecký asistant,
 • 1988-1993: Ústav systematické a ekologické biologie, ČSAV, Brno – post-doktorand,
 • 1994-1995: The University of Edinburgh, Institute of Cell, Animal and Population Genetics, U.K. – akademický pracovník,
 • 1996-1998: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd, Liběchov – vědecký pracovník,
 • 1998-1999: Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta – vědecký pracovník,
 • 1998-2010: Ústav biologie obratlovců Akademie věd, oddělení populační biologie Studenec – vedoucí oddělení a vědecký pracovník,
 • 2010-současnost: Ústav biologie obratlovců, oddělení populační biologie Studenec – vědecký pracovník.

Mezinárodní zkušenosti a spolupráce

 • 1994-1995: Institute of Cell, Animal and Population Genetics, The University of Edinburgh, U.K. – akademický pracovník.

Současní Ph.D. studenti:

 • Jana Albrechtová: Reprodukčně-izolační mechanismy v hybridní zóně myši domácí, (vedoucí J.Piálek).
 • Iva Martincová: Chromozon Y a speciace, (vedoucí J.Piálek).

Bývalí studenti

 • Petra Dufková: Pohlavní chromozomy v hybridní zóně myši domácí.
 • Ľudovít Ďureje: Vliv agresivního chování na dynamiku hybridní zóny myši domácí.
 • Peter Mikulíček: Genetická proměnlivost čolků Triturus cristatus – nukleární znaky.
 • Barbora Vošlajerová: Behaviorální a genetické studium komponent fitness na hybridní zóně savců.
 • M.Vyskočilová: Sterilita hybridních samců myši domácí.

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999