Úloha alelických variací a aktivity Prdm9 genu v hybridní sterilitě myší (2017–2019)

Číslo projektu 17-04364S
I. číslo 315
Období 1. 1. 2017 — 31. 12. 2019

Hybridní sterilita je jedním z mechanismů reprodukční izolace mezi příbuznými druhy, čímž přispívá k jejich divergenci a evoluci. V některých případech je hybridní sterilita manifestována asynapsí orthologních chromozomů a selháním samčí meiózy. Studie posledních několika let se dvěma inbredními kmeny myší reprezentujícími dva myší poddruhy ukázaly, že heterozygotnost Prdm9 genu u jejich F1 hybridních samčích potomků je hlavní příčinou pozorované neplodnosti a poruchy synapse meiotických chromozomů. Prdm9 určuje lokalizaci hotspotů meiotické rekombinace, tím že tvoří trimetylované značky na lyzinových reziduích histonu 3, nicméně exaktní role Prdm9 v molekulárním mechanismu hybridní sterility není jasná. Abychom našli vztah mezi meiotickou rekombinací a hybridní sterilitou budeme studovat úlohu rozdílných Prdm9 alel pro fertilitu F1 hybridů a sledovat celogenomovou distribuci PRDM9 podmíněných chromatinových značek s využitím Prdm9 alel získaných z přírodních populací myší.