Mgr. Iva Martincová Ph.D.

Pozice doktorand
Zaměření populační genetika a speciace

+420 560 590 612
+420 739052496
Martincová Iva

Vzdělání

  • 2006-2009: bakalářské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, hydrobiologie. Práce: Teplota vody jako faktor ovlivňující životní strategie pakomárovitých (Diptera: Chironomidae) v tekoucích vodách.
  • 2009-2011: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, hydrobiologie. Diplomová práce: Klasifikace taxocenóz larev říčních pakomárovitých a jejich popis z hlediska proměnných prostředí a biotických charakteristik.
  • 2012-2019: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Vertebratologie. Práce: Poruchy spermatogeneze u hybridních samců myši domácí, (vedoucí J.Piálek).

Zaměstnání a praxe

  • 2006-2008: Masarykova univerzita Brno, Ústav botaniky a zoologie, projekt EUROLIMPACS – technik/laborant, odběr vzorků makrozoobentosu v terénu a laboratorní zpracování.
  • 2006-2008: Masarykova univerzita Brno, Ústav botaniky a zoologie, projekt ASSESS-HKH – technik/laborant, determinace makrozooentosu, kompletace databáze.
  • 2011: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav veřejného veterinárního lékařství – laborant, technik, práce v laboratoři, pomoc při provádění praktických experimentů.
  • 2012-současnost: Ústav biologie obratlovců, detašované pracoviště Studenec – výzkumný pracovník.