RNDr. Barbora Vošlajerová Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření behaviorální ekologie a genetika

Výzkumné směry

 • behaviorální genetika – studium vztahu genů a prostředí na chování organismu, molekulární a genetické studium vybraných behaviorálních fenotypů (samčí agresivita, výběr sexuálního partnera, vyhledávání nových zdrojů) u modelového organismu myši domácí. Využití molekulárních a behaviorálních metod v ekologických studiích.
 • hybridní zóny a speciace – význam behaviorálních strategií při vzniku druhů (myš domácí, netopýři rodu Pipistrellus), molekulární a genetické studium prezygotických reprodukčních bariér na hybridní zóně myši domácí.

Vzdělání

 • 1992-1997: Dvojjazyčné gymnázium J. Nerudy Praha.
 • 1997-1999: bakalářské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, obecná biologie. Bc.práce: Agresivní chování myší domácích Mus m. domesticus and Mus m. musculus.
 • 1999-2002: magisterské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, ekologie a etologie. Mgr.práce: Role slinných Androgen vážících proteinů v reprodukční izolaci myší domácích Mus domesticus a Mus musculus.
 • 2005: RNDr.
 • 2002-2008: doktorské studium – Univerzita Karlova Praha, přírodovědecká fakulta, zoologie. Ph.D.práce: Behaviorální a genetické studium komponent fitness na hybridní zóně savců.

Zaměstnání

 • 2002-2005: Univerzita Karlova Praha, Laboratoř pro výzkum biodiversity – asistent, odborný pracovník,
 • 2005-2006: Masarykova univerzita Brno, Ústav botaniky a zoologie – asistent, technický pracovník,
 • 2009-současnost: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie Věd ČR, v.v.i, Laboratoř evoluční genetiky savců – postdoktorand,
 • 2010-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, detašované pracoviště Studenec – postdoktorand, odborný pracovník.

Současní studenti

Bývalí studenti

 • Nikola Rusová: Ontogeneze agresivity u dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus domesticus) v návaznosti na sklon k disperzi, (vedoucí, konzultant Z.Hiadlovská).

Projekt

Věda všemi smysly

Publikace

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005