RNDr. Radim Blažek Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření evoluční ekologie ryb
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 527
Blažek Radim

Výzkumné směry

  • evoluční ekologie a stárnutí anuálních ryb,
  • hnízdní parazitizmus,
  • diverzita afrických sladkovodních ryb a jejich parazitů.

Vzdělání

  • 1995-2000: bakalářské/magisterské studium – Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, systematická zoologie a ekologie. Diplomová práce: Distribuce a sezónní dynamika glochidií v populacích ryb na vybraných lokalitách jižní Moravy.
  • 2000-2008: doktorské studium – Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, parazitologie. Dizertační práce: Výskyt a distribuce mnohobuněčných parazitů ve společenstvech hostitelských ryb.

Zaměstnání/Employment

  • 2003-současnost: Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno (leden 2011-současnost částečný úvazek) – výzkumný a vývojový pracovník,
  • 2011-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno – postdoktorant.

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011