doc. Ing. Martin Šálek Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření ekologie ptáků a savců
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 387 775 611
Šálek Martin

Výzkumné směry

  • ekologie ptáků a savců ve fragmentované zemědělské krajině,
  • behaviorální ekologie a populační genetika sýčka obecného,
  • prostorová a úkrytová ekologie netopýrů,
  • návrat velkých býložravců: důležitý nástroj ochrany biodiverzity.

Petr Procházka

Internetová prezentace

http://new.birdlife.cz/sycek/

http://www.saliphoto.blogspot.cz/

Současní studenti

  • Alexandra Krivopalova (PhD): Ekologie zajíce polního (Lepus europaeus) v rozdílných zemědělských krajinách.
  • Malavika Madhavan (PhD): Je vnitropohlavní výběr hybatelem evoluce signálů individuální identity živočichů?
  • Sangeeth Sailas (PhD): Faktory ovlivňující časovo-prostorovou distribuci, početnost a mortalitu ptačích predátorů.

Publikace

DOSTÁL D., KONVIČKA M., ČÍŽEK L., ŠÁLAEK M., ROBOVSKÝ J., HORČIČKOVÁ E., JIRKŮ M. 2014: Divoký kůň (Equus ferus) a pratur (Bos primigenius): klíčové druhy pro formování české krajiny. Česká krajina, Kutná Hora, 125 pp.

M. ŠÁLEK, M. BEREC: Rozšíření a biotopové preference sýčka obecného (Athene noctua) ve vybraných oblastech jižních Čech. Buteo 12 (2001): 127-134.

M. ŠÁLEK, P. SÍČOVÁ, F. SEDLÁČEK: Kuna skalní (Martes foina) v městském prostředí: početnost a rozšíření. Lynx 36 (2005): 111–116.

M. ŠÁLEK, L. SCHRÖPFER: Recent decline of the Little Owl (Athene noctua) in the Czech Republic. Polish Journal of Ecology 56 (2008): 527-534.

D. FISCHER, P. PAVLUVČÍK, F. SEDLÁČEK, M. ŠÁLEK: Predation of the alien American mink (Mustela vison) on native crayfish populations in middle-sized streams in central and western Bohemia. Folia Zoologica 58 (2009): 45-56.

R. K. LUČAN, M. ANDREAS, P. BENDA, T. BARTONIČKA, T. BŘEZINOVÁ, A. HOFFMANNOVÁ, Š. HULOVÁ, P. HULVA, J. NECKÁŘOVÁ, A. REITER, T. SVAČINA, M. ŠÁLEK, I. HORÁČEK: Alcathoe bat (Myotis alcathoe) in the Czech Republic: distributional status, roosting and feeding ecology. Acta Chiropterologica 11 (2009): 61-69.

M. ŠÁLEK, J. RIEGERT, V. KŘIVAN: The impact of vegetation characteristics and prey availability on breeding habitat use and diet of Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland. Bird Study 57 (2010): 495-503.

DOSTÁL D., JIRKŮ M., KONVIČKA M., ČÍŽEK L., ŠÁLEK M. 2012: Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky: Potenciální přínosy a perspektivní lokality. Česká krajina, Kutná Hora, 119 s.

Publikace

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009