Malavika Madhavan

Pozice doktorand
Zaměření ekologie a evoluce
Pracoviště Pracoviště Brno

Diplomová práce

Survival of a migratory songbird in connected populations: The Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) in the Netherlands using a multi-state model
Territorial males adjust their songs according to intruder song complexity

Dizertační práce

Je vnitropohlavní výběr hybatelem evoluce signálů individuální identity živočichů?