ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných (2017–2020)

Číslo projektu
Období 1. 4. 2017 — 31. 3. 2020

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky. Na základě získaných vzorků bude provedena detailní analýza genetické variability a genového toku v rámci jednotlivých sýččích populací i mezi nimi.Projekt financujeme částečně (15 %) z vlastních zdrojů. To představuje přibližně 400 000 Kč ročně po dobu tří let, které musíme zajistit. Projekt je navíc omezen pouze na Ústecký kraj, kde se sice nalézá jádrová oblast výskytu sýčků, významná jsou však i hnízdiště za hranicemi ústeckého regionu. I proto se snažíme zajistit dostatek dalších, negrantových prostředků. Do záchrany posledních sýčků se nyní může zapojit opravdu kdokoliv, a to prostřednictvím libovolného daru věnovaného přes portál Darujme.cz.

Projekt ATHENE je založen na spolupráci Centra životního prostředí Drážďany (Umweltzentrum Dresden e. V, vedoucím projektu), České společnosti ornitologické, Muzea města Ústí nad Labem, p. o. a Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

In dem Projekt ATHENE arbeiten das Umweltzentrum Dresden, die Tschechische ornithologische Gesellschaft (Česká ornitologická společnost), das Stadtmuseum in Aussig (Muzeum města Ústí nad Labem, p.o.) und das Institut für Biologie der Wirbeltiere der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav biologie obratlovců AV ČR) zusammen. Die Kooperationspartner befassen sich in dem sächsisch-tschechischen Grenzgebiet mit dem Erhalt der Restpopulation des Steinkauzes und fördern mit Hilfe eines Monitorings, der Forschung sowie konkreter Schutzmaßnahmen seine weitere Verbreitung. Das Projekt ATHENE wird im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020 durchgeführt. Dieses Projekt wird durch die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung gefördert.

Více o sýčkovi obecném na webu www.birdlife.cz/sycek