Alexandra Krivopalova

Pozice doktorand
Zaměření ochranářská biologie
Pracoviště Pracoviště Brno

PhD práce

Ekologie zajíce polního (Lepus europaeus) v rozdílných zemědělských krajinách.