MVDr. Oldřich Tomášek Ph.D.

Pozice postdoktorand
Zaměření evoluční ekologie a ekofyziologie

+420 560 590 604
Tomášek Oldřich

Výzkumné směry

  • evoluce životních strategií a souvisejících fyziologických adaptací,
  • fyziologické mechanizmy související s individuální fitness a stárnutím,
  • kondiční závislost pohlavně selektovaných ornamentů.

Vzdělání

  • 1998–2004: magisterské studium – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, fakulta veterinárního lékařství, všeobecné veterinární lékařství. MVDr. práce: Depistáž nádorových onemocnění a přítomnosti protilátek proti ALV podskupiny A a B v rozmnožovacích a užitkových chovech nosnic, (vedoucí L.Kulíková).
  • 2004–2007: doktorské studium – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, fakulta veterinárního lékařství; choroby ptáků, plazů a drobných savců. Ph.D. práce: PCR Detection and Treatment of Psittacine Viral Infections and Host Specificity of Beak and Feather Disease Virus, (vedoucí V.Tukač).
  • 2009-2018: doktorské studium – Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, obor zoologie. Ph.D. práce: Mechanizmy kondiční závislosti pohlavně selektovaných ornamentů u ptáků.

Publikace

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013