Bariera v mlze: Výměna ptačích společenstev ve středních nadmořských výškách Kamerunské hory (2021–2023)

Číslo projektu 21-17125S
I. číslo G341
Období 1. 1. 2021 — 31. 12. 2023

Tropické hory nabízí unikátní možnost pochopit význam jak lokálních tak regionálních procesů v utváření prostorových patrností v biodiverzitě, poněvadž variabilita prostředí podél jejich strmých gradientů nadmořských výšek umožňuje pozorovat tyto procesy částečně odděleně. Složení ptačích společenstev často vykazuje velkou změnu ve středních elevacích, kde se v mracích potkávají dvě odlišná prostředí – nížinný a horský les. To naznačuje přítomnost hranice mezi dvěma ekologicky odlišnými prostředími, jejichž někteří obyvatelé pravděpodobně patří do jiných regionálních „poolů“. Přesto je význam mlžných zón v oddělování horských a nížinných biotopů v tropech překvapivě málo studován. V tomto projektu využijeme etablovaný ekologický výzkum na Kamerunské hoře, zaměříme se na ptačí společenstva mezi 900 až 1,400 m n. m, a vysvětlíme variabilitu v prostorové distribuci ptáků, jejich početnosti a roční aktivitě pomocí terénních odhadů teploty, vzdušné vlhkosti (mlh v interiéru lesa), slunečního záření a druhově specifických eko-fyziologických vlastností.