Mgr. Ondřej Mikula Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření fylogeneze a morfologie hlodavců

+420 532 290 156
+420 774232079

Výzkumné směry

  • geometrická morfometrie a vymezení druhů,
  • evoluce a taxonomie drobných savců,
  • hybridizace a speciace domácích myší.

Vzdělání

  • 1999–2004: magisterské studium – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, Systematická zoologie a ekologie. Diplomová práce: Morfometrická analýza hybridní zóny mezi Mus musculus a Mus domesticus v západních Čechách.
  • 2004–2009: doktorské studium – Masarykova univerzita Brno, Zoologie. Práce: Změny vývojové stability u domácích myší v důsledku hybridizace.

Zaměstnání

  • 2009-současnost: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie Věd ČR, Laboratoř evoluční genetiky savců – postdoktorand,
  • 2010-současnost: Ústav biologie obratlovců Akademie Věd ČR, Oddělení populační biologie Studenec – postdoktorand.

Mezinárodní zkušenosti

  • 2005, 2006: Muzeum i Instytut Zoologii, Warsawa – stáž v rámci programu EU Synthesys,
  • 2012: Museum national d’historie naturelle, Paris – stáž v rámci programu EU Synthesys,
  • Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren Muséum national d’histoire naturelle, Paris Natural History Museum, London American Museum of Natural History, New York – krátké návštěvy v přírodovědných muzeích.

Projekty

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013