Mgr. Veronika Gvoždíková Javůrková Ph.D.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření ekofyziologie ptáků

+420 560 590 621
+420 602530986
 • význam mikroorganismů v evoluci životních strategií ptáků,
 • reprodukční ekologie ptáků – maternální efekty, antimikrobiální proteiny, antimikrobiální potenciál ptačí skořápky – pigmentace jako odpověď na mikrobiální zátěž; inkubační pattern a inkubační chování,
 • behaviorální ekologie – antipredační chování,
 • fyziologické aspekty hormonální regulace u ptáků – komparativní přístupy pro hodnocení vlivu hormonů v evoluci reprodukčních a životních strategií tropických a temperátních druhů ptáků.

Řešené projekty

 • post-doktorské téma ve spolupráci s RNDr. Petrem Procházkou, Ph.D. a jeho GACR projektem Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků a doc. Josefem Bryjou, Ph.D. zaměřený na molekulární analýzu bakteriální zátěže v peří a jejich evoluční význam u dálkových migrantů.

Ukončené projekty

 • hlavní řešitel:
 • 2007–2009: projekt GAUK 151607/B-Bio/PřF – Funkční ekologie konstrukce hnízda a výběru umístění hnízda u vrubozobých.
 • 2010–2011: projekt GAUK 147610/B-Bio/PřF – Vliv antimikrobiálních proteinů bílku a částečné inkubace na reprodukční úspěšnost prekociálních druhů ptáků.
 • spoluřešitel:
 • 2006–2007: projekt GAUK 181/2005/B-BIO/PřF – Individuální reprodukční strategie kachny divoké studované neinvazivními přístupy molekulární ekologie.
 • 2008–2010: projekt VaV SP/2D3/60/08 – Integrovaný výzkum vlivů a důsledků vypouštění uměle odchovaných kachen divokých na vodní a mokřadní ekosystémy s použitím moderních ekologických a genetických přístupů.

Vzdělání

 • 2001–2003: bakalářské studium – Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Systematická biologie a ekologie.
 • 2004–2007: magisterské studium – Univerzita Karlova v Praze – Zoologie, diplomová práce: Antipredační strategie kachny divoké (Anas platyrhynchos), (vedoucí T.Albrecht).
 • 2008–2011: postgraduální studium – Univerzita Karlova v Praze – Zoologie, disertační práce: Investice do reprodukce a obrany hnízda u vrubozobých, (vedoucí T.Albrecht).

Zaměstnání

 • 2009–2012: vědecký pracovník – Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie,
 • 2012-současnost: odborný asistent – Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, katedra zoologie,
 • 2013–současnost: postdoktorand – Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Studenec.

Současní bakalářští a magisterští studenti

 • Bc. Markéta Kyptová: Vliv podmínek prostředí na zimovišti a během tahu na intenzitu a patogenitu bakteriální zátěže v peří rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus).
 • Bc. Lucie Novotná: Teplotně závislá antimikrobiální aktivita bílkových proteinů u prekociálních a altriciálních druhů ptáků.
 • Bc. Monika Pokorná: Antimikrobiální potenciál jednotlivých komponent ptačí skořápky.
 • Jan Mengr: Fyziologická podstata variability v pigmentaci ptačí skořápky.

Bývalí bakalářští studenti

 • Markéta Kyptová, 2013: Diverzita a evoluční význam peří degradujících bakterií u ptáků.
 • Lucie Novotná, 2013: Role mikroorganismů v evoluci reprodukčních strategií ptáků.
 • Martina Nacházelová, 2013: Mechanismy vztahu melaninového zbarvení a behaviorálních.

Publikace

2023

2021

2019

2018

2015

2014

2013