Mgr. Zuzana Hiadlovská Ph.D.

Pozice hostující vědecký pracovník
Zaměření behaviorální ekologie hlodavců

+420 560 590 612
Hiadlovská Zuzana

Výzkumné směry

 • behaviorální a populační ekologie,
 • aplikovaná molekulární ekologie,
 • ochrana přírody.

Vzdělání

 • 1995-2000: Gymnázium J. Papánka, Bratislava.
 • 2000-2002: Univerzita Komenského Bratislava, Matematicko fyzikálna fakulta, Biomedicínska fyzika (neukončeno).
 • 2002-2007: magisterské studium – Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká Fakulta, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov biológia-geografia. Téma diplomové práce: Štruktúra a dynamika populácie Apodemus flavicollis a Clethrionomys glareolus v lesnom spoločenstve Malých Karpát a ich vzájomná interakcia.(Mgr.)
 • 2008-2014: Ph.D. studium – Masarykova Univerzita Brno, přírodovědecká fakulta, zoologie. Téma disertační práce: Disperze v hybridní zóně domácích myší(Mus musculus musculus – M. m. domesticus),(vedoucí M.Macholán, konzultant B.Vošlajerová).

Zaměstnání

 • 2007: kariérní poradkyně pro propagaci přírodovědného vzdělávání na středních a základních školách, Prírodovedecké Osvetové Centrum, Univerzita Komenského, Bratislava.
 • 2007-2008: výuka biologie a geografie v anglickém jazyce pro medzinárodný a bilingválny program, Spojená škola Novohradská, Bratislava.
 • 2008-současnost: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie Věd ČR, v.v.i., laboratoř evoluční genetiky savců.

Současní bakalářští a magisterští studenti

 • Kateřina Kocichová: Populační ekologie norníka rudého v přirozeně se obnovujícím lesním porostu.

Bývalí studenti

 • Nikola Rusová: Ontogeneze agresivity u dvou poddruhů myši domácí (Mus musculus domesticus, M. m. musculus) v návaznosti na sklon k disperzi (Mgr. práce), (vedoucí J.Svobodová, konzultant Z.Hiadlovská a B.Vošlarejová).
 • • Ivana Králová: Agresivita a její význam v populační struktuře myši domácí (Bc. práce), (vedoucí Ľ. Ďureje, konzultant Z.Hiadlovská).
 • Dana Veiserová Vliv rodičovského prostředí na chování myší domácích (Bc. práce) (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant M. Macholán), Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků – model myši domácí (Bc. práce), (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant B.Vošlarejová).
 • Petra Hamplová Ontogeneze agresivity a její hormonální mechanismy se zaměřením na myš domácí (Bc. práce), (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant O. Mikula), Behaviorální a fysiologické aspekty sociální hierarchie samců myši domácí – příčiny či následky? (Mgr. práce) (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant O. Mikula).
 • Jana Dosoudilová: Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus. (Bc. práce), (vedoucí B.Vošlarejová, konzultant Z.Hiadlovská).