Mgr. Zuzana Hiadlovská Ph.D.

Position guest researcher
Direction behavioural ecology of rodents

+420 560 590 612

Research interests

 • behavioral and population ecology,
 • applied molecular ecology,
 • nature conservation.

Education

 • 1995-2000: Grammar school J. Papánka, Bratislava.
 • 2002-2007: undergraduate study – Comenius University Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Teaching of Academical Subjects in combination Biology-geography. Thesis: Structure, dynamics and interaction of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus populations in forest of Malé Karpaty mt. (Mgr.=MSc.)
 • 2008-present: Ph.D. study – Masaryk University Brno, Faculty of Science, Department of Botany and Zoology, specifacation zoology. Thesis: Dispersal in house mouse hybrid zone (Mus musculus musculus-M. m. domesticus), (supervisor M.Macholán, consultant B.Vošlajerová).

Employment

 • 2007: career adviser at PVOC (Centre for public education in natural sciences), Comenius University, Bratislava.
 • 2007-2008: teacher of biology and geography (in English) for MYP (middle years primary) program and bilingual high school program, Spojená škola Novohradská (elementary + high school), Bratislava.
 • 2008-2014: Institute of Animal Physiology and Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Laboratory of Mammalian Evolutionary Biology.

Current students

 • Kateřina Kocichová: Populační ekologie norníka rudého v přirozeně se obnovujícím lesním porostu.

Former students

 • Nikola Rusová: Ontogeny of aggression in two house mouse subspecies (Mus musculus domesticus, M. m. musculus) with the relation to dispersal propensity (Mgr. thesis), (supervisor J.Svobodová, consultant Z.Hiadlovská a B.Vošlarejová).
 • Ivana Králová: Agresivita a její význam v populační struktuře myši domácí (Bc. práce), (vedoucí Ľ. Ďureje, konzultant Z.Hiadlovská).
 • Dana Veiserová Vliv rodičovského prostředí na chování myší domácích (Bc. práce) (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant M. Macholán), Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků – model myši domácí (Bc. práce), (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant B.Vošlarejová).
 • Petra Hamplová Ontogeneze agresivity a její hormonální mechanismy se zaměřením na myš domácí (Bc. práce), (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant O. Mikula), Behaviorální a fysiologické aspekty sociální hierarchie samců myši domácí – příčiny či následky? (Mgr. práce) (vedoucí Z.Hiadlovská, konzultant O. Mikula).
 • Jana Dosoudilová: Explorační chování samic dvou poddruhů myši domácí Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus. (Bc. práce), (vedoucí B.Vošlarejová, konzultant Z.Hiadlovská).