Library

Knihovna ÚBO AV ČR, v.v.i. (sigla BOB011) je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury pod číslem 4741/2003 jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.

Online catalogue

 

 

Contacts

+420 543422524, slabakova@ivb.cz, head of library (SVI)
+420 543422525, florianova@ivb.cz, librarian