Ing. Miroslav Čapek CSc.

Pozice vědecký pracovník kmenový
Zaměření ekologie ptáků, ptačí parazité
Pracoviště Pracoviště Brno

+420 543 422 538
+420 728152584
Čapek Miroslav

Vzdělání

 • 1985: Ing. – Lesnická fakulta VŠZ (dnes Mendelova Univerzita), Brno,
 • 1988: postgraduální kurz ekologie – Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Brno,
 • 1992: vědecká hodnost CSc. – obor zoologie, Československá akademie věd, Praha.

Zaměstnání

 • 1987–1993: Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV Brno – odborný asistent (1987–1988), interní vědecký aspirant (1988–1991), vědecký asistent (1991–1993),
 • 1993–1998: Ústav ekologie krajiny AV ČR Brno – vědecký asistent (1993–1995), vědecký pracovník (1995–1998),
 • 1998-současnost: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Brno – vědecký pracovník, vědecký tajemník (2002–2010).

Člen

 • 1994–2004: Faunistická komise České společnosti ornitologické,
 • Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické,
 • Názvoslovná komise České společnosti ornitologické (předseda),
 • Vědecký poradní sbor při Českém výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti (poradní orgán MŽP ČR),
 • Redakční rada časopisu Tichodroma,
 • Legal Entity Appointed Representative of the Institute of Vertebrate Biology CAS, Seventh Research Framework Programme EU (2009-2010).
 • 2005-2014: Grantová Agentura AV ČR, Oborová rada č. 6 Ekologicko-biologické vědy.

Národní/mezinárodní spolupráce

 • Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno,
 • Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR v. v. i., České Budějovice,
 • 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha,
 • Muzeum komenského, Ornis – ornitologická stanice, Přerov,
 • Správa CHKO a BR Třeboňsko, Třeboň,
 • Ústav zoológie SAV, Bratislava, Slovensko,
 • Virologický ústav SAV, Bratislava, Slovensko,
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko,
 • University of Queensland, Brisbane, Austrálie,
 • Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Ruská federace,
 • Wabash College, Crawfordsville, Indiana, USA,
 • University of Utah, Salt Lake City, UT, USA,
 • University of Louisville, Louisville, KY, USA,
 • City University of New York, NY, USA,
 • Long Island University, Brookville, NY, USA,
 • Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Campo Grande, Brazílie,
 • Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, Bonito, Brazílie,
 • Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazílie,
 • Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, Brazílie,
 • Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo, Brazílie,
 • Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico City, D.F., Mexiko,
 • Institute of Ecology and Biological Resources (IEBR), Vietnamese Academy of Sciences and Technology (VAST), Hanoi, Vietnam,
 • Universidad Ricardo Palma, Lima, Peru,
 • Autoridad Municipal de Los Pantanos de Villa, Lima, Peru,
 • Servicio Nacional de Salud Animal, Heredia, Kostarika.

Terénní zkušenosti a studie

 • různé evropské země: 1983 – dosud
 • Střední Východ: 1995, 1996, 2000, 2005, 2010, 2017, 2023
 • Severní Amerika: 2000, 2012, 2017
 • Austrálie: 2002, 2014
 • Africký roh: 2022
 • Jižní Afrika: 2005, 2021
 • Západní Afrika: 2007
 • Střední Amerika: 2004, 2009, 2010
 • Jižní Amerika: 2006, 2011, 2017, 2019
 • Jihovýchodní Asie: 2002, 2010
 • Střední Asie: 2019
 • Indický subkontinent: 2011, 2015
 • Makaronésie: 2013
 • Severní ledový oceán: 2022
 • Severní Atlantik: 2022
 • Západní Pacifik: 2016
 • Jihozápadní Pacifik: 2018
 • Karibské ostrovy: 2016

Účast na 17 grantech a projektech od r. 1993.

Univerzitní výuka a vedení studentů

 • 1997-současnost: přednášky z ornitologie a vedení diplomantů – Masarykova univerzita Brno, přírodovědecká fakulta.

Publikace, přednášky a vystoupení v médiích

 • autor/spoluautor/editor 14 monografií/knih, 77 článků v peer-reviewed časopisech, 11 popularizačních článků, 40 knižních recenzí, 41 publikací jiného druhu a 39 výzkumných zpráv a expertíz, 53 recenzí rukopisů vědeckých článků, knih, grantů a disertací,
 • 1990-současnost: autor/spoluautor 182 odborných a popularizačních přednášek a vystoupení na konferencích,
 • 8 vystoupení v televizi a rozhlasu.

Vybrané monografie, knihy, kapitoly v knihách, hesla v encyklopediích

ČAPEK, M., 1994: Birds in Mountain Ecosystems under Pressure of Air Pollution. Acta Sc. Nat. Brno 28 (4): 1-46.

ČAPEK, M., Jr., 1994: Bahňáci, brodiví, dravci, hrabaví, kukačky, lelkové a měkkozobí. In: POLENO, Z., MORÁVEK, F. & SÝKORA, P. (eds.): Lesnický naučný slovník. I. díl A-O. Ministerstvo zemědělství, Praha, str. 30, 64, 143, 282, 440, 465, 527.

ČAPEK, M., Jr., 1995: Pěvci, ptáci, ptáci hmyzožraví, ptáci semenožraví, sovy, šplhavci a vrubozobí. In: POLENO, Z., MORÁVEK, F. & SÝKORA, P. (eds.): Lesnický naučný slovník. II. díl P-Ž. Ministerstvo zemědělství, Praha, str. 28, 178-179, 329, 418, 560.

DANKO, Š., ČAPEK, M, Jr., 2002: Trsteniarik vodný (Acrocephalus paludicola). In: Danko, Š., Darolová, A. & Krištín, A (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, str. 497-498.

TRNKA, A., ČAPEK, M., Jr., 2002: Šašiniarik tenkozobý (Acrocephalus melanopogon). In: Danko, Š., Darolová, A. & Krištín, A (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, str. 495-497.

TRNKA, A., ČAPEK, M., Jr. & KLOUBEC, B., 2003: Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske močiare. Veda, Bratislava, 163 str.

HUDEC, K., ČAPEK, M., Jr., HANÁK, F., KLIMEŠ, J. & PAVÍZA, R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. Muzeum Komenského, Přerov, 462 str.

KOVALIK, P., PAČENOVSKÝ, S., ČAPEK, M., TOPERCER, J., 2010: Slovenské mená vtákov sveta. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 398 str.

ČAPEK, M., KLOUBEC, B., FOLK, Č., ŠŤASTNÝ, K., PIKULA, J., HAVLÍN, J., 2011: Texty 18 druhů pěvců (části Prostředí, Hnízdění a Potrava): Corvus corax, zástupci rodu Loxia (3 druhy) a Emberiza (12 druhů), Calcarius lapponicus a Plectrophenax nivalis. In: Šťastný, K., Hudec K. (eds.) Fauna ČR, Ptáci 3/II. 2. vyd. Academia, Praha: 883-888, 1036-1037, 1044-1047, 1051-1052, 1078-1080, 1085-1089,1092, 1095-1097, 1102-1105, 1108-1109, 1111,1113-1114, 1117, 1120, 1122-1123, 1130-1134, 1137-1138, 1142-1143.

KLOUBEC, B., ČAPEK, M., 2011: Hlasová aktivita 67 druhů pěvců (úvodní kapitola Zpěvní aktivita, část Poznávání v přírodě – sezónní a 24 hod. rytmy hlasové aktivity): zástupci rodů Lullula (1 druh), Alauda (1), Motacilla (1), Anthus (2), Troglodytes (1), Prunella (1) Turdus (4), Luscinia (2), Erithacus (1), Phoenicurus (2), Saxicola (2), Muscicapa (1), Ficedula (2), Regulus (2), Locustella (3), Acrocephalus (5), Hippolais (1), Phylloscopus (3), Sylvia (5), Panurus (1), Poecile (2), Periparus (1), Lophophanes (1), Parus (1), Cyanistes (1), Sitta (1), Certhia (2), Remiz (1), Oriolus (1), Garrulus (1), Nucifraga (1), Sturnus (1), Passer (2), Fringilla (1), Serinus (1), Carduelis (4), Loxia (1), Coccothraustes (1) a Emberiza (2 druhy). In: Šťastný, K., Hudec K. (eds.) Fauna ČR, Ptáci 3/I a 3/II. 2. vyd. Academia, Praha: 12-13, 48, 56-57, 126, 155-156, 164-165, 206-207, 226-227, 238, 246-247, 280-281, 291, 317-318, 330, 342-343, 352-353, 362, 373, 380-381, 402, 420, 428-429, 438, 444-445, 458-459, 465-466, 471-472, 481-482, 492-493, 502, 512, 520-521, 537, 546-547, 555-556, 571,594-595, 605-606, 614-615, 622-623, 631, 655-656, 677, 684, 691, 699, 706, 716-717, 728-729, 744-745, 751-752, 758-759, 769-770, 814, 831, 895-896, 907-908, 919, 935-936, 953-954, 964, 972-973, 982, 993-994, 1039-1040, 1064-1065, 1083-1084, 1126-1127.

ČAPEK, M., 2015: Systematika ptáků, Ornitologie a ptáčkaření, Taxonomie a nomenklatura, části druhových textů zástupců rodu Anser (3 druhy), Tadorna ferruginea, Anas penelope, Aythya marila, Mergellus albellus, Mergus serrator, zástupci rodu Gavia (2 druhy), Pandion haliaetus, Buteo lagopus, zástupci rodu Pluvialis (2 druhy), Charadrius hiaticula, Lymnocryptes minimus, Numenius phaeopus, zástupci rodů Tringa (3 druhy) a Calidris (4 druhy), Philomachus pugnax, Hydrocoloeus minutus, zástupci rodu Larus (4 druhy), Hydroprogne caspia, zástupci rodu Falco (2 druhy), Bombycilla garrulus, Anthus spinoletta a Fringilla montifringilla. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice: str. 10, 30-31, 79-80, 250, 510-542, 544-545.

ŠŤASTNÝ, K., ČAPEK, M., 2015: Let a Tah ptáků. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice: 22-29.

KLOUBEC, B., ČAPEK, M., 2015: Druhové texty Chlidonias hybrida a Chlidonias leucopterus, Proč a kdy se ptáci ozývají, Popis zvukových projevů jednotlivých druhů, Legenda k nahrávkám na CD a Literatura. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech.  Jihočeský kraj, České Budějovice: 555-556, 588-610, 612-617, 619-630.

PECL, K., ČAPEK, M., 2015: Čím ptáky pozorovat, Jak ptáky určovat a Jak si pozorování zaznamenávat. In: Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. (eds.) Ptáci jižních Čech.  Jihočeský kraj, České Budějovice: 574-578.

KLOUBEC, B., ČAPEK, M., 2017: Hniezdne spoločenstvá vtákov trsťových porastov Medzibodrožia . In: Danko, Š., Balla, M., Repel, M.: Vtáctvo slovenskej časti Medzibodrožia. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Bratislava: 423-430.

MIRONOV, S. V., LITERÁK, I., SYCHRA, O., ČAPEK, M., 2017: Feather mites of the subfamily Proctophyllodinae (Acari: Proctophyllodidae) from passerines (Aves: Passeriformes) in Costa Rica. Monograph. Zootaxa 4297 (1): 001–105.

Publikace

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

1994

1993