TTM - Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech - aplikace evropského vzdělávacího modelu (2010–2012)

Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0082
Období 1. 1. 2010 — 31. 12. 2012

Náplní předkládaného projektu jsou vzdělávací a školící aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vysokými školami, vědecko-výzkumnými pracovišti a podnikatelským sektorem. Projekt navazuje na projekt IPUK (Inovační podnikání Univerzity Karlovy, (JPD3), jehož výstupem bylo zavedení strukturovaného školení v oblasti přenosu znalostí a inovačním podnikání. Projekt využívá výstupů celoevropského projektu CERT-TTT-M (Certfied Transnational Technology Transfer Manager, financovaného ze 6. RP EU) zaměřeného na vytvoření celoevropského curricula v dané oblasti. Jeho podstatou je – Modifikace vybraných stávajících modulů kurzu IPUK s ohledem na získané zpětné vazby a potřeby celoživotního vzdělávání. – Realizace 2 běhů navazujících kurzů J a S v odbornosti Technology Transfer Manager (TTM-Junior, TTM-Senior) sestávajících z úvodního semináře, distančního studia, závěrečného semináře a zahraniční stáže pro vybrané účastníky – Realizace specializovaného kurzu (TTM-Expert).


Odkaz na www stránky projektu
Přihláška