Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetika (2009–2011)

Číslo projektu IAA601690901
I. číslo 117
Období 1. 1. 2009 — 31. 12. 2011

Předpokladem záchrany biodiverzity ohrožené v globálním meřítku lidskou činnností je její poznání. Ve středoamerické Kostarice se patrně setkáváme s větší biodiverzitou než ve kterékoliv jiné zemi srovnatelné velikosti. Celkem zde bylo zaznamenáno 903 ptačích druhů. Na těchto ptácích žijí ruzní ektoparaziti včetně všenek (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) a roztočů. Údaje o těchto parazitech jsou pouze kusé a nedostatečné. V návaznosti na naše recentní studie ektoparazitů ptáků Neotropické oblasti v nižších nadm. výškách na karibských svazích Kostariky a v biomu Cerrado v Brazílii budeme studovat ektoparazity na ptácích horských oblastí Kostariky. Bude charakterizována druhová diverzita, prevalence a intenzita infestací všenek a ektoparazitických roztočů (Trombiculidae, Ascidae, Ixodidae) a studovány hostitelsko-parazitické vztahy. Budou popisovány nové druhy pro vědu, typový materiál bude ukládán do kostarického INBia a dalších muzejních sbírek. Dále bude sledována morfologická a genetická variabilita mezi jednotlivými druhy luptoušů rodu Menacanthus i mezi dostupnými populacemi druhu M. eurysternus, extrémně euryxenního a kosmopolitně rozšířeného druhu. Data budou použita pro rekonstrukci fylogenetických vztahů uvnitř rodu Menacanthus.